Privatumo politka

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) reglamentuoja UAB ASVALENA (įmonės kodas 141874292, registracijos adresas H. Utenos g. 17 Klaipėda) (toliau – Įmonė ir/arba Duomenu Valdytojas) fizinių asmenų, juridinių asmenų atstovų ir (ar) darbuotojų, kurie lankosi internetinėje svetainėje www.istikimiklaipedai.lt, tvarkymo ir saugojimo principus bei nustato jų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Privatumo politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nuostatomis. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Valdytojas naudoja šių rūšių slapukus:
 CMSSESSIDccee0bc1713c: turinio valdymo sistemos sesijos id, kurio galiojimo
trukmė – sesija;
 _ga: „Google Analytics“ slapukas, naudojamas naudotojams atskirti;
 _gat_gtag_UA_102318492_1: „Google Analytics“ slapukas, naudojamas norint
apriboti užklausų, į „doubleclick.net“, skaičių;
 _gid: „Google Analytics“ slapukas, naudojamas naudotojams atskirti;
 “Facebook” ir “Instagram” slapukai.
Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Interneto svetainėje naudojami slapukai mums yra reikalingi, kad galėtume:
 užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą;
 užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą;
 sužinoti interneto svetainės ir atskirų jos dalių lankomumą, analizuoti interneto
svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles,
įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę,
kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.
Slapukų pagalba surinkta informacija leidžia Įmonei tobulinti internetinės svetainės veikimą, užtikrinant Jums patogią ir efektyvią informacijos paiešką.
Pagrindiniai Įmonės internetinėje svetainėje naudojami slapukai. Slapukų kategorijos, pavadinimai, aprašymas bei saugojimo terminai išsamiai aprašyti internetinės svetainės skiltyse „Slapukų politika“ bei „Slapukų aprašymas“. Būtinieji slapukai yra įrašomi visada, nes be šių slapukų internetinės svetainės veikimas yra neįmanomas. Visų kitų kategorijų slapukų įrašymas įjungiamas tik prieš tai gavus Jūsų sutikimą. Sutikimas įrašyti nebūtinuosius slapukus išreiškiamas internetinėje svetainėje paspaudus mygtuką „PATVIRTINTI pasirinktus slapukus“ arba mygtuką „PATVIRTINTI visus slapukus“, kurie pasirodo greta pranešimo su tekstu: „Ši svetainė naudoja slapukus. Jei sutinkate, kad be būtinųjų slapukų būtų įjungti ir kiti slapukai, prašome patvirtinti savo pasirinkimą. Duotas sutikimas bet kada gali būti atšauktas pakeitus savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrynus įrašytus slapukus. Kaip tai padaryti, priklauso nuo Jūsų naudojamos operacinės sistemos ir interneto naršyklės. Ištrynus įrašytus slapukus, kai kurios Įmonės internetinės svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.
Trečiųjų šalių svetainės, paslaugos ir produktai mūsų svetainėse. Duomenų valdytojo interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės. Šiuo metu Įmonė turi paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse LinkedIn, Facebook, Instagram ir Youtube. Visą informaciją, kurią Jūs pateikiate Įmonei šiomis socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojamą bei
kitą komunikaciją), ar kuri gaunama Jums aplankius Įmonės paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant informaciją, gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba),kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Kadangi Įmonė negali kontroliuoti trečiųjų šalių internetinių svetainių turinio, naudojamų slapukų, renkamų asmens duomenų ir tolimesnio tvarkymo, rekomenduojama perskaityti jų privatumo politikas ir tiesiogiai su jomis susisiekti iškilus bet kokiems klausimams dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Su Įmonės naudojamų žiniasklaidos priemonių valdytojų privatumo politikomis ir privatumo pranešimais galite susipažinti jų internetinėse svetainėse https://www.facebook.com/policy (Facebook),http://instagram.com/legal/privacy (Instagram) and https://support.google.com/youtube/answer/10364219?hl=lt (Youtube).

Kokią informaciją ir kaip apie Jus renkame?
Jūsų asmens duomenys, t.y. bet kokia informacija apie Jus ar Jūsų įrenginį, kuri mums leidžia Jus atpažinti ar gauti informaciją apie svetainės lankomumą, yra gaunami įvairiais būdais:
pateikiate informaciją (asmens duomenis) asmeniškai mums;
Informacija surenkama automatiškai;
Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Informacijos apie Jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per paskyras „Facebook“ tinkle.
Įmonės tvarkomi Jūsų asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti teikiami:
 valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms bei kitiems duomenų gavėjams / jų registrams ir informacinėms sistemoms, kuriems Jūsų asmens duomenis teikti Įmonę įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai;
 teisėsaugos institucijoms.
Jūsų teisės Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:
 Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar
ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara;
 Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Baigiamosios nuostatos
Privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama pagal Bendrovės poreikius arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinus Privatumo politiką, informacija bus paskelbta mūsų interneto svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės
mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po informacijos paskelbimo, laikysim, kad
sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime susisiekite su mumis. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų ar pastebėjote spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, maloniai prašome kreiptis Jums patogiu būdu:
Paštu: UAB ASVALENA, Utenos g. 17, Klaipeda

e-paštas: asvalena@asvalena.lt